Att hantera överförfriskade gäster

Om det serveras alkohol på restaurangen kan man då och då råka ut för gäster som får i sig lite för mycket. I vanliga fall kanske det bara är en gäst som blir lite extra pratig, och då kan det räcka med att vänligt be personen att lugna sig lite. Andra gånger kan man be personen att ta en liten promenad för att få denne att friskna till lite. Men i vissa fall blir personer otrevliga eller rent av hotfulla när det dricker. Då är det dags att göra något åt saken.

Ring polisen vid hotfulla situationer

Om en situation blir hotfull eller om en gäst inte vill lämna är det läge att ringa polisen direkt. Personalen bör inte ge sig in i handgemäng utan innan det går så långt bör hjälp tillkallas. Se till att ha en telefon inne i restaurangen, gärna flera så att personalen kan ta sig undan om situationen inträffar när det är tomt på andra gäster i restaurangen eller om det sker efter stängningsdags.

När behövs vakter?

På en vanlig restaurang behövs sällan vakter men om det inträffar gång på gång att samma gäster kommer berusade eller inte sköter sig kan det vara en nödvändig åtgärd.

Hur ska personalen agera?

När en person dricker lite för mycket i restaurangen kan det vara klokt att personalen helt enkelt inte serverar mer alkohol utan istället påtalar att det kan vara dags att lämna restaurangen men att man är välkommen tillbaka senare, när man nyktrat till lite. Det är viktigt att personalen känner sig trygg. Om så inte är fallet kan man behöva en större personalstyrka, eller fler vakter.