Får alla restauranger servera alkohol?

Som ett kort svar på frågan är det nej, alla restauranger får inte servera alkohol. De får inte ens förvara alkohol annat än till matlagning. För att man ska få servera alkohol krävs tillstånd från den aktuella kommunen, och det måste man ansöka om.

Skaffa alkoholtillstånd

För att få ett alkoholtillstånd eller ett så kallat utskänkningstillstånd med fulla rättigheter måste restaurangens ägare samt personal uppvisa korrekta kunskaper. Det finns utbildningar och kunskaper i alkoholhantering som kan vara bra att gå om man känner sig lite osäker. Dessutom ska lokalen lämpa sig för alkoholförtäring och man ska veta hur man hanterar en överförfriskad gäst.

Vilken alkohol ska serveras?

Som ansvarig för en restaurang är det klokt att fundera över vilka alkoholtyper man vill ska serveras. Ofta ställer det inte till några problem att servera enstaka öl, vinflaskor och kanske en avec efter maten så länge tillstånd finns. De flesta gäster blir inte fulla eller otrevliga av det. Men serveras det mycket och framför allt billig öl samt sprit kan läget bli ett annat, speciellt om det kommer gäster som bara vill dricka alkohol och som inte vill äta något.